Harmonogram zberu odpadov z domácností rok 2019

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2018

Vážení spoluobčania, harmonogram zberu jedlých olejov a tukov pre rok 2019 je stanovený na nasledujúce termíny: 15. január, 22. marec, 23. máj, 17.júl, 24.september, 26. november.