Verejná vyhláška – Pozemkové úpravy (PÚ) v k. ú. Čečehov – Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie

Kategória

Dovoľujeme so Vás upozorniť na Verejnú vyhlášku Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Čečehov vrátane príloh. Podrobnosti nájde na záložke Zverejňovanie-Úradná tabuľa alebo

Zverejnené 8. júna 2021.
Bez úpravy .