Preskočiť na obsah

Oznam Agrospol s.r.o. – naturálie 2021

Zverejnené 14.9.2021.

Kategória

A G R O S P O L, spol. s r. o., Č E Č E H O V,
oznamuje vlastníkom pôdy, ktorých pôdu prenajíma,
že úhrada nájomného za užívanie pôdy za rok 2021 vo forme naturálií sa uskutoční v dňoch :

17.9.2021 / piatok / – 18.09.2021/ sobota /
01.10.2021 / piatok / – 02.10.2021/ sobota /
v čase od 8.00hod. do 15.00 hod.

Po týchto termínoch bude úhrada nájomného
možná iba v peňažnej forme.