Zoznamy kandidátov pre voľby do OSO 2022

Zoznamy kandidátov na starostu obce a poslancov OZ pre voľby do OSO 2022 nájdete na priloženom linku: https://cecehov.sk/dokumenty/rozne/komunalne-volby/

Zverejnené 23. septembra 2022.
Bez úpravy .