Preskočiť na obsah

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU V OBCI ČEČEHOV DŇA 3.12.2020(štvrtok)

Zverejnené 30.11.2020.

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, papier, sklo a pod.

Kto má takýto odpad nech ho vyloží ráno do 08 00 hod. na mostík pred svoju nehnuteľnosť a zamestnanci obce ho prevezú do veľkokapacitného kontajnera na OcÚ v Čečehove.