Verejná zbierka.

Na základe Uznesenia č. 96/ 2021 vyhlasuje obec Čečehov verejnú zbierku pre akciu „110. výročie sochy Ježiša Krista a odhalenie pamätnej tabule rodákovi dekanovi Michalovi Butkovskému“ v termíne 1.5.-11.6.2021. Záujemcovia, ktorí chcú podporiť túto zbierku, môžu prispievať na č. účtu SK56 5600 0000 0042 6429 3001 alebo priamo do obecnej pokladnice na Obecnom úrade v Čečehove.

Ďakujeme. 

Zverejnené 10. mája 2021.
Bez úpravy .