Vatra 2020

Dňa 29.8.2020 v do obedňajších hodinách obec Čečehov zorganizovala 3.kolo cyklotúry pri príležitosti 76. výročia SNP a večer o 18 30 zapálením vatry si pripomenula padlých hrdinov v SNP a II. svetovej vojne.

Zverejnené 31. augusta 2020.
Upravené 2. septembra 2020.