Upozornenie na nové oznámenia o strategických dokumentoch KSK zverejnených na úradnej tabuli obce

9.5.2023 zverejnil/a cecehov_obec.

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové oznámenia o strategických dokumentoch KSK zverejnených na úradnej tabuli obce, a to:

  1. Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“
  2. Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030″