Preskočiť na obsah

Registrácia ubytovania štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko v našej obci.

Zverejnené 22.3.2022.

Uznesením vlády SR č. 144 z 28.02.2022, vláda Slovenskej republiky schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2/ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

V súvislosti s riešením otázky týkajúcej sa náhrady výdavkov spojených s ubytovaním tzv. odídencov, bolo na zasadnutí Krízového štábu Okresného úradu Michalovce, konaného dňa  18.3.2022 prijaté odporúčanie pre obce a mestá, aby viedli evidenciu o ubytovaných „odídencoch“ na území danej obce/mesta

Nahlásiť je potrebné mená a priezviská ubytovaných osôb, r. č. pridelené cudzineckou políciou SR, počet dospelých osôb, počet detí, dátum začiatku a dátum ukončenia ubytovania, presnú adresu, v ktorej sa poskytuje ubytovanie a údaje o poskytovateľovi ubytovania.

Hlásenie o počte ubytovaných odídencov poskytnite zamestnancovi na Obecnom úrade v Čečehove v pracovných hodinách osobne.