Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie školský rok 2021/2022

Zverejnené 28. apríla 2021.
Bez úpravy .