Preskočiť na obsah

Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu.

Zverejnené 7.2.2022.

Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste aj v okolí

Tlačová správa, 7. február 2022

Nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce a jeho funkčnej oblasti môžu občania pripomienkovať na web-stránke mesta Michalovce. Stačí vyplniť formulár.

Mesto Michalovce spolu s jedenástimi priľahlými obcami vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja – Mestskú funkčnú oblasť Michalovce. Územie tvorí jadrové mesto Michalovce a 11 priľahlých obcí, ktoré deklarovali záujem o spoluprácu pri rozvoji regiónu: Trnava pri Laborci, Vinné, Zalužice, Čečehov, Zemplínska Široká, Lastomír, Krásnovce, Pozdišovce, Suché, Petrovce nad Laborcom a Zbudza.

Spolu vytvárame kľúčový dokument pre rozvoj samosprávy Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022 – 2030, ktorého existencia je  podmienkou pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie,  štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty.  Zameriava sa na tri hlavné oblasti:

  • Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť.
  • Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých.
  • Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť.

Do tvorby tohto nového strategického dokumentu chceme zapojiť aj našich obyvateľov.

Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v Michalovciach a okolitých obciach. Napíšte nám, ako si predstavujete rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch. Na webovej stránke mesta www.michalovce.sk nájdete formulár, do ktorého môžete doplniť aktivity, ktoré by sa mohli zrealizovať v našom okolí. Ďakujeme vám za každý váš nápad.

Kontakt pre médiá:               Ing. Iveta Palečková, iveta.paleckova@msumi.sk

                                               Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk

                                               Mgr. Mária Stričková, maria.strickova@msumi.sk