Preskočiť na obsah

Oznámenie o termíne a čase vyhodnotenia súťažných návrhov do verejnej obchodnej súťaže na prevod akcií obce Čečehov

Zverejnené 26.4.2024.

Obec Čečehov v zmysle písm. G ods. 1 Podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Čečehov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že vyhodnotenie súťažných návrhov na prevod akcií obce Čečehov v obchodnej spoločnosti VVS, a. s. sa uskutoční dňa 6.5.2024 o 15.30 hod. na Obecnom úrade Čečehov 74.