Preskočiť na obsah

Oznam – pripomienky k autobusovým spojom v našej obci pre obdobie od decembra 2020-2021.

Zverejnené 25.8.2020.

        Parciálne porady sa budú konať v príslušných dopravných závodoch dopravcu ARRIVA Michalovce, a.s. v termínoch od 22. 9. 2020 do 25. 9. 2020.

        Predmetom rokovaní budú najmä plánované zmeny cestovných poriadkov, ktoré sú realizované s cieľom zlepšenia nadväzností na železničnú dopravu, sú výsledkom požiadaviek cestujúcich, alebo vyplývajú z technologických a organizačných špecifík dopravcu. Vytvorením integrovaného dopravného systému, dôjde k zmene tarify z dôvodu rozdelenia územia na zóny o čom bude informovať  na porade integrátor.

       Zároveň budú posúdené Vaše návrhy a pripomienky, ktoré nám zašlite do 3.9.2020 na obecnú mailovú adr. cecehov@cecehov.sk, alebo návrhy a pripomienky doneste osobne na OcÚ v Čečehove.