Preskočiť na obsah

Oznam o zrušení športového podujatia.

Zverejnené 10.3.2020.

Na základe opatrení so šírením koronavírusu a na základe uznesenia č.59 zo zasadnutia OZ v Čečehove a zasadnutia KŠ( krízový štáb)v Čečehove sa rúši športové podujatie 24.roč. Čečehovského polmaratónu a 1. roč. Čečehovskej päťky. Náhradný termín tohoto podujatia je naplánovaný na 27.9.2020. Na stránke BEH.SK bol pôvodne náhradný termín 25.10.2020, ale pre účasť pretekárov MI a SO ligy na preteku v Bánskom sme po konzultácií s hl. rozhodcom P. Bucom našli iný termín a to 27.9.2020