Oznam – Agrospol – nájom

5.10.2020 zverejnil/a cecehov_obec.

AGROSPOL, spol. s.r.o., Čečehov, oznamuje vlastníkom pôdy, ktorých pôdu prenajíma, že úhrada nájomného za užívanie pôdy za rok 2020 vo forme naturálií sa uskutoční v dňoch:

09.10.2020 – piatok 10.10. 2020 – sobota

23.10.2020 – piatok 24.10.2020 – sobota

Po týchto termínoch bude úhrada nájomného možná iba v peňažnej forme.