Preskočiť na obsah

Oprava -oznámenia o prerušení distribúcie elektriny.

Zverejnené 1.8.2023.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.

DomovAktuality

Zverejnené 1.8.2023.

Vážený zástupca samosprávy a občania obce,
v najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na
území Vášho mesta resp. obce a dotkne sa odberných miest uvedených v prílohe tohto oznámenia v
termíne:
04.augusta 2023 od 11:20 h do 16:00 h., CELÁ OBEC Čečehov.
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy,
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a
bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré,
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na
informačnej tabuli, zverejnením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na
jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Aktuálne
informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk.
Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme Vám za porozumenie.