Odber čiastočne rozloženého kompostu do záhrad

Vážení obyvatelia,

obecný úrad ponúka obyvateľom s trvalým pobytom v obci možnosť bezplatného odberu čiastočne rozloženého kompostu z obecného kompostoviska na použitie vo svojich záhradách v intraviláne obce Čečehov.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Čečehove v úradných hodinách na tel. č. 056/6490201 alebo emailom cecehov@cecehov.sk.

Zverejnené 18. marca 2022.
Bez úpravy .