Návrh PHRSR 2022-2030 na pripomienkovanie

11.4.2022 zverejnil/a cecehov_obec.

bližšie informácie nájdete na úradnej tabuli v časti samospráva