JPÚ Čečehov

24.3.2021 zverejnil/a cecehov_obec.

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode nájdete kliknutím na: https://cecehov.sk/uradna-tabula/nezaradene/navrh-zasad-na-umiestnenie-novych-pozemkov-v-obvode-jpu-cecehov/