JPÚ Čečehov

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode nájdete kliknutím na: https://cecehov.sk/uradna-tabula/nezaradene/navrh-zasad-na-umiestnenie-novych-pozemkov-v-obvode-jpu-cecehov/

Zverejnené 24. marca 2021.
Bez úpravy .