Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode JPÚ Čečehov

Vyvesené
24. mar 2021
Zvesené
09. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

V priloženom súbore je zverejnený Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov JPÚ Čečehov – v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov, obec Čečehov, okres Michalovce.