Voľby do orgánov samosprávy obcí

2022 – termín volieb 29. október (sobota)

Nižšie nájdete:

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do samosprávnych orgánov obcí

Informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznámenie o počte obyvateľov obce Čečehov

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce Čečehov na volebné obdobie 2022-2026

Oznámenie o počte volebných obvodov a o počte poslancov Obecného zastupiteľstva v Čečehove na volebné obdobie 2022-2026

Obec Čečehov podľa § 21 ods. 1/ zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 13.06.2022 zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí.

Zverejnené 12. decembra 2019.
Upravené 27. júna 2022.