Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí

2022 – termín volieb 29. október (sobota)

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie

Titl., meno a priezvisko:Mgr. Emília Vajdová
Sídlo:Obecný úrad Čečehov 74, 072 011 Čečehov
Telefónny kontakt:056/6490201, 0904 218 003, 0904 928 860
E-mail:cecehov@cecehov.sk, emilia.vajdova175@gmail.com

Nižšie nájdete:

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do samosprávnych orgánov obcí

Informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznámenie o počte obyvateľov obce Čečehov

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce Čečehov na volebné obdobie 2022-2026

Oznámenie o počte volebných obvodov a o počte poslancov Obecného zastupiteľstva v Čečehove na volebné obdobie 2022-2026

Obec Čečehov podľa § 21 ods. 1/ zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 13.06.2022 zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí.