Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácie pre voličov

  • k doručovaniu žiadosti o voľbu poštou
  • k doručovaniu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
  • k doručovaniu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 E-mailová adresa na doručovanie: cecehov@cecehov.sk