ZVEREJNENIE INFORMÁCIE – Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 – správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
28. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2021 − 18. novembra 2021
Kategória

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Bližšie informácie v texte prílohy

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OCU-006/2021

Prílohy