Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Zverejnené
25. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2023 − 6. marca 2023
Kategória

Prílohy