Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2021 – záverečné stanovisko

Zverejnené
10. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2022 − 28. februára 2022
Kategória

Obec Čečehov ako dotknutá obce podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2021“. Do dokumentu je možné nahliadnuť v priloženej prílohe alebo na OCU Čečehov 74 v úradných hodinách.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZV-01-2022

Prílohy