Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

Zverejnené
22. apríla 2021
Kategória

Komisia na ochranu verejného záujmu - zverejnenie podaného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2020

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OCU-033/2021

Prílohy