Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

Zverejnené
2. júna 2020
Kategória

Komisia na ochranu verejného záujmu - zverejnenie podaného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2019

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OCU-060/2020

Prílohy