Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022

Zverejnené
7. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: K-1-2022

Prílohy