ROZHODNUTIE o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov

Zverejnené
14. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2020