Plán rozvoja VVaVK pre územie košického kraja na roky 2021-27

Upravené
14. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2021 − 5. apríla 2021