Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka v rámci NP TSP a TP II.

Zverejnené
1. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2020