Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2018

Okresný úrad Michalovce pozemkový a lesný odbor vydalo rozhodnutie na jednoduché pozemkové úpravy v katastri obce Čečehov.