Návrh – Záverečný účet obce za rok 2019

Zverejnené
7. mája 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. mája 2020