Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov

16.8.2021 zverejnil/a cecehov_obec.

Kategória

Oznámenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor o platnosti zásad pre umiestňovanie nových pozemkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov