Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov

Kategória

Oznámenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor o platnosti zásad pre umiestňovanie nových pozemkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov

Zverejnené 16. augusta 2021.
Bez úpravy .