Zasadnutie členov OZ v Čečehove

Dňa 16.12.2021 sa uskutoční zasadnutie členov OZ a v prílohe je program OZ.

Zverejnené 11. decembra 2021.
Bez úpravy .