Zasadnutie členov OZ v Čečehove

11.12.2021 zverejnil/a cecehov_obec.

Dňa 16.12.2021 sa uskutoční zasadnutie členov OZ a v prílohe je program OZ.