Vývoz nebezpečného odpadu.

4.10.2022 zverejnil/a cecehov_obec.

Na základe harmonogramu bude dňa 5.10.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu(NO) v čase od 12:15-13:30 hod.. prosím spoluobčanov , že v uvedenom čase môžu priniesť NO na dvor OcÚ v Čečehove, kde bude stať vozidlo a vodič od Vás odpad bezpečne prevezme.