Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce – OPATRENIA !!!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce nariaďuje opatrenia pre chovateľov ošípaných chovaných v obciach v pásme dohľadu min. 10 km. Bližšie informácie sa dočítate v prílohe.

Zverejnené 27. júla 2022.
Bez úpravy .