Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce – OPATRENIA !!!

27.7.2022 zverejnil/a cecehov_obec.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce nariaďuje opatrenia pre chovateľov ošípaných chovaných v obciach v pásme dohľadu min. 10 km. Bližšie informácie sa dočítate v prílohe.