Pozemkové úpravy Čečehov – aktuality

na úradnej tabuli webového sídla obce boli 12.7.2022 zverejnené:

  • Verejná vyhláška – pozvánka na individuálne prerokovanie návrhov
  • Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov – písomná a grafická časť

Zverejnené 12. júla 2022.
Bez úpravy .