Oznam- Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zverejnené 1. júla 2022.
Bez úpravy .