Odporúčanie ÚVZ SR k priebehu spojených volieb do samosprávnych orgánov

Zverejnené 26. októbra 2022.
Bez úpravy .