Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022

Zverejnené 7. septembra 2022.
Bez úpravy .