Preskočiť na obsah

Mobilná očkovacia služba

Zverejnené 4.5.2021.

Vážený pán starosta,

na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR boli samosprávne kraje splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov. Po úspešnom zriadení veľkokapacitného očkovacieho centra v meste Košice, v meste Michalovce a v meste Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj chce túto službu priblížiť čo najväčšiemu počtu svojich obyvateľov aj prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby sa bude realizovať pre vybrané skupiny obyvateľov vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech. Podľa aktuálnych odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre osoby nad 60 rokov.    Košický samosprávny kraj chce na základe uvedených informácií zistiť Váš predbežný záujem o očkovanie obyvateľov vo Vašom meste, Vašej obci. Na stránke samosprávneho kraja bol vytvorený Registračný formulár, pomocou ktorého zaregistrujete predbežný záujem o očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. Do registračného formulára je potrebné zadať počet obyvateľov, ktorí majú záujem o očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby, podľa určenej vekovej kategórie a ktorých viete zhromaždiť v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste. Registračný formulár je dostupný na webovej stránke Košického samosprávneho kraja, rozdelený podľa okresov. V prípade záujmu Vás žiadame o registráciu v čo najkratšom termíne.  

Po úspešnej registrácii prostredníctvom Registračného formulára Vás budeme kontaktovať a budú Vám poskytnuté ďalšie informácie týkajúce sa mobilnej očkovacej služby.

Vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami túto mimoriadnu situáciu zvládneme.

V prípade záujmu o mobilnú očkovaciu službu kontaktujte TSP(terénneho soc. pracovníka) na OcÚ v Čečehove osobne alebo na tel. čísle 056/6490201, 0902928860, 0917945970,

Registračný formulárhttps://web.vucke.sk/naockovanizalezi

Kontaktná osoba pre informácie k registrácii:   

JUDr. Jana Furmanová, MBA

055/7268 148

email: mos@vucke.sk

Košice 03. máj 2021

                                                                                                  Ing. Rastislav Trnka, v. r.

                                                                                   predseda Košického samosprávneho kraja