Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čečehov.

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obec Čečehov ako dotknutá obec informuje verejnosť o predloženom strategickom dokumente obstarávateľa KSK „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Bližšie informácie o možnostiach nahliadnutia do dokumentu sú v priloženom oznámení.

Vyvesené 5.10.2020