Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – nariadenie prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav.