Verejná vyhláška – rozhodnutie o schválení VZFÚ pre JPÚ Čečehov

Vyvesené
26. feb 2021
Zvesené
15. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

V priloženom súbore je zverejnené rozhodnutie OÚ Michalovce, pozemkový a lesný odbor o schválení VZFÚ – všeobecné zásady funkčného využitia územia – v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov, obec Čečehov, okres Michalovce.