Verejná vyhláška – Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Čečehov vrátane príloh

Vyvesené
08. jún 2021
Zvesené
23. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória