Verejná vyhláška P o z v á n k a Na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Čečehov.

23.1.2020 – Kultúrny dom v Čečehove

viac informácií v prílohách na úradnej tabuli a v udalostiach 23.1.2020