Verejná vyhláška – OÚ Michalovce, pozemková a lesný odbor k JPÚ

Vyvesené
22. jan 2021
Zvesené
22. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Text a prílohy Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Okresný úrad Michalovce, pozemková a lesný odbor dňa 19.1.2021, č. OU-MI-PLO-2021/001117-207-Var a ktorou zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného využitia územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov nájdete v nižšie uložených súboroch