Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov

Vyvesené
02. júl 2021
Zvesené
19. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Obec Čečehov zverejňuje verejnou vyhláškou Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov pre Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Čečehov – po prerokovaní. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách.