Oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška: